Uplatňovanie energeticky úsporných technológií v hydraulických systémov

Úspora energie je dôležitá otázka rozvoja Číny dnes s rozvojom modernizácie priemyslu, energetiky sa stala prioritou v dizajne Hydraulický systém problémy. Hydraulický návrh pre návrh systému, prvá úvaha je, ako realizovať systémová funkcia pre menej energeticky úsporných hľadísk. Príčinou mnohých hydraulického systému pomocou zbytočné výpadku. Najmä tieto body:

1. energetické straty hydraulických komponentov, sami.

2. medzi hydraulické komponenty a zaťaženie nesúlad energetických strát.

3. Hydraulický systém okruh rozloženia môže spôsobiť straty energie.

4. hydraulické energetické straty spôsobené neprimeraným výber.